loading

Sách, tuyển tập

Catalogue of additions to the manuscripts in the British Museum in the years 1861-1875

Nhà xuất bản : Trustees of the British Museum

Nơi xuất bản : London

Mô tả vật lý : tr. ; 26 cm

Số phân loại : 011.31

Chủ đề : 1. Thư viện Anh.$bPhòng Bản thảo. 2. Bản thảo -- Anh -- London -- Danh mục.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 K 4019
(K10.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top