loading

Sách, tuyển tập

The forty-niners : a chronicle of the California trail and El Dorado / Stewart Edward White

Tác giả : Stewart Edward White

Nhà xuất bản : Yale University Press

Năm xuất bản : 1918

Nơi xuất bản : New Haven

Mô tả vật lý : vii, 273 tr. ; 17 cm

Số phân loại : 979.4

Chủ đề : 1. California -- Khám phá tìm vàng. 2. California -- Lịch sử. 3. Đường mòn lịch sử California.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 2781
(K10.07_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top