loading

Sách, tuyển tập

Đời lính : tập truyện ngắn / Nhiều tác giả ; Đặng Thiên Sơn tuyển chọn

Tác giả : Nhiều tác giả ; Đặng Thiên Sơn tuyển chọn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 167 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786046979104

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 26635
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 26636
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top