loading

Sách, tuyển tập

Forêt vierge : roman / Ferreira de Castro ; traduit du portugais par Blaise Cendrars

Tác giả : Ferreira de Castro ; traduit du portugais par Blaise Cendrars

Nhà xuất bản : Bernard Grasset

Năm xuất bản : [1973]

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 369 tr. ; 17 cm

Số phân loại : 869.4

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Bồ Đào Nha -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Bồ Đào Nha -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 2768
(K10.07_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top