loading

Sách, tuyển tập

Anthologie grecque. Ptie 1, Anthologie Palatine. T.4, Livre 7, Épigrammes 1-363 / texte établi par Pierre Waltz ; traduit par A.-M. Desrousseaux ... [et al.]

Tác giả : texte établi par Pierre Waltz ; traduit par A.-M. Desrousseaux ... [et al.]

Nhà xuất bản : Société d'édition "Les Belles lettres"

Năm xuất bản : 1938

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 207, 207 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 881

Chủ đề : 1. Thơ Hy Lạp -- Dịch sang tiếng Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 2732
(K10.07_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top