loading

Sách, tuyển tập

Brésil : terre des contrastes / Roger Bastide

Tác giả : Roger Bastide

Nhà xuất bản : Hachette

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 345 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 981

Chủ đề : 1. Brazil -- Văn minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 2712
(K10.07_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top