loading

Sách, tuyển tập

Cánh cửa thứ 4 / Paul Halter ; Lan Hương dịch

Tác giả : Paul Halter ; Lan Hương dịch

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 20165

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 246 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045353042

Số phân loại : 843.92

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Pháp -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Pháp -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 3319/2016
(K08.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 3320/2016
(K08.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top