loading

Sách, tuyển tập

Loạn thế vi vương. T.4, Bát thanh cam châu / Cố Tuyết Nhu ; Tùng Phong dịch

Tác giả : Cố Tuyết Nhu ; Tùng Phong dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 599 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045516133

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 26538
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top