loading

Sách, tuyển tập

Masterpieces of mystery / Edgar Allan Poe

Tác giả : Edgar Allan Poe

Nhà xuất bản : Books

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : v, 372 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 813.2

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 19. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 2579
(K10.08_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top