loading

Sách, tuyển tập

Vỡ đê : tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng

Tác giả : Vũ Trọng Phụng

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 20165

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 234 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046942641

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 3229/2016
(K08.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 3230/2016
(K08.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top