loading

Sách, tuyển tập

Tiếng Anh trong đời sống hàng ngày = Enlish for everyday activities : a picture process dictionary / Lawrence J. Zwier

Tác giả : Lawrence J. Zwier

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 91 tr. : hình vẽ màu ; 29 cm +$eCD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Sách thành ngữ và đàm thoại. 2. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VV 3161/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VV 3162/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3163/2016 BH
(V 273)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3164/2016 BH
(V 274)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top