loading

Sách, tuyển tập

Có một mặt trời không bao giờ tắt / Lê Dương Thể Hạnh

Tác giả : Lê Dương Thể Hạnh

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 452 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045630259

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VV 3154/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VV 3155/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 27795
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 27796
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top