loading

Luận án, luận văn

Mining complex-structured data : enhanced methods and applications / Bùi Bách Đăng

Tác giả : Bùi Bách Đăng

Nhà xuất bản : Curtin University

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : [Bentley, Western Australia]

Mô tả vật lý : xvii, 211 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 006.312

Chủ đề : 1. Khoa học máy tính. 2. Luận án -- Úc. 3. Trích kiểu dữ liệu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22790
Phục vụ đọc tại chỗ
Top