loading

Luận án, luận văn

Nhận dạng hiện tượng quá độ điện từ bằng wavelet và áp dụng cho hệ thống điện Việt Nam / Nguyễn Nhân Bổn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Phước, Quyền Huy Ánh

Tác giả : Nguyễn Nhân Bổn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Hữu Phước, Quyền Huy Ánh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi,129,[19,31,52] tờ : hình vẽ, sơ đồ ; 29 cm + CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 621.31

Chủ đề : 1. Hệ thống điện -- Độ an toàn. 2. Luận văn -- Việt Nam. 3. Phân phối điện năng. 4. Truyền tải điện năng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22758
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22759 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top