loading

Luận án, luận văn

Điều trị vi phẫu thuật u màng não mỏm yên trước / Trần Huy Hoàn Bảo ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Nho

Tác giả : Trần Huy Hoàn Bảo ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Nho

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 11,135,41 tờ : hình vẽ màu ; 29 cm +$eCD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617. 514

Chủ đề : 1. Luận Văn -- Việt Nam. 2. Não -- Bệnh. 3. Não -- Giải phẫu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22752
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22753 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top