loading

Sách, tuyển tập

Cambodia addressing the skills gap : employment diagnostic study

Nhà xuất bản : Asian Development Bank

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Mandaluyong City, Philippines

Mô tả vật lý : xi, 96 tr. : minh họa màu ; 28 cm

ISBN : 9789292571597

Số phân loại : 331.12509596

Chủ đề : 1. Thị trường lao động -- Campuchia. 2. Việc làm -- Campuchia.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 AB 4322
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top