loading

Sách, tuyển tập

Ký họa về Đông Dương Nam Kỳ = The Monograph of fine drawings of Indochina cochinchine = Monographie dessinée de l'Indochina cochinchine

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 95 tr. : tranh ảnh màu ; 28 cm

ISBN : 9786046822417

Số phân loại : 959.7

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3065
(NT 349)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I T 3066
(NT 350)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top