loading

Sách, tuyển tập

Histoire du travail / Francois Barret

Tác giả : Francois Barret

Nhà xuất bản : Presses Universitaires de France

Năm xuất bản : 1955

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 128 tr. ; 18 cm

Số phân loại : 331.125

Chủ đề : 1. Việc làm -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 DL 2480
Phục vụ đọc tại chỗ
Top