loading

Sách, tuyển tập

Viết câu và thực hành viết luận = Sentence writing and composition practice / Milon Nandy ; Nguyễn Thành Yến giới thiệu

Tác giả : Milon Nandy ; Nguyễn Thành Yến giới thiệu

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 52 tr. : hình vẽ ; 23 cm

Số phân loại : 425

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Câu. 2. Tiếng Anh -- Luận và bài tập. 3. Tiếng Anh -- Ngữ pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 13427
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15898
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top