loading

Sách, tuyển tập

Atlas du monde Chrétien : l'expansion du Christianisme a travers les siècles / Antoine Freitag ; avec la collaboration de Henri Emmerich et Jacques Buijs ; préf. de René Beaupère

Tác giả : Antoine Freitag ; avec la collaboration de Henri Emmerich et Jacques Buijs ; préf. de René Beaupère

Nhà xuất bản : Elsevier

Năm xuất bản : 1959

Nơi xuất bản : Paris ;

Mô tả vật lý : viii, 215 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 34 cm

Số phân loại : 248

Chủ đề : 1. Đời sống Cơ Đốc giáo. 2. Nhiệm vụ -- Địa lý. 3. Nhiệm vụ -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 DL 2426
Phục vụ đọc tại chỗ
Top