loading

Sách, tuyển tập

Basic neuroscience : a structural and functional approach / Adel K. Afifi, Ronald A. Bergman

Tác giả : Adel K. Afifi, Ronald A. Bergman

Nhà xuất bản : Urban & Schwarzenberg

Năm xuất bản : 1986

Nơi xuất bản : Baltimore, Munich

Mô tả vật lý : xi, 600 tr. : minh họa ; 22 cm

Số phân loại : 612.8

Chủ đề : 1. Hệ thần kinh -- Nghiên cứu. 2. Thần kinh học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 913/92
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 914/92
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top