loading

Sách, tuyển tập

Thương nhớ mười hai : ký ; Tuyển tập Vũ Bằng. Ph.1

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1115 tr. : chân dung ; 21 cm

Số phân loại : 895.92209004

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Giải thưởng. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21 -- Giải thưởng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2433/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2434/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top