loading

Sách, tuyển tập

Stories from Andersen / translated by Takeo Teranishi

Tác giả : translated by Takeo Teranishi

Nhà xuất bản : s.n.]

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : 199 tr. ; 18 cm

Số phân loại : 839.8136

Chủ đề : 1. Truyện cổ tích -- Đan Mạch. 2. Truyện thiếu nhi Đan Mạch -- Dịch sang tiếng Nhật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 2319
(K10.08_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top