loading

Sách, tuyển tập

Phê phán lý tính thuần túy. T.2 / Immanuel Kant ; Bùi Văn Sơn Nam dịch và chú giải

Tác giả : Immanuel Kant ; Bùi Văn Sơn Nam dịch và chú giải

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : xv,589-1261 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786046913825

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Kant, Immanuel, 1724-1804. $tKritik der reinen Vernunft. 2. Lập luận. 3. Lý thuyết kiến thức. 4. Quan hệ nhân quả. 5. Triết học Đức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2229/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top