loading

Sách, tuyển tập

Japanese ceramics / Roy Andrew Miller

Tác giả : Roy Andrew Miller

Nhà xuất bản : Crown

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 19 tr., 29 tr. tranh ảnh (1 phần màu) ; 18 cm

Số phân loại : 738.37

Chủ đề : 1. Đồ gốm -- Nhật Bản -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 2205
(K10.08_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top