loading

Sách, tuyển tập

Bài ca khởi nghĩa : thơ ; Chân dung một quản đốc : tiểu thuyết / Trần Bạch Đằng

Tác giả : Trần Bạch Đằng

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 503 tr. : chân dung ; 21 cm

Số phân loại : 895.92209004

Chủ đề : 1. Trần Bạch Đằng, 1926-2007. 2. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Giải thưởng. 3. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Giải thưởng. 4. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Giải thưởng. 5. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21 -- Giải thưởng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2291/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top