loading

Sách, tuyển tập

Filing and finding / William Selden, Lura Lynn Straub, Leonard J. Porter

Tác giả : William Selden, Lura Lynn Straub, Leonard J. Porter

Nhà xuất bản : Prentice-Hall

Năm xuất bản : 1962

Nơi xuất bản : Englewood Cliffs, N.J.

Mô tả vật lý : v, 122 tr. : minh họa ; 23 cm

Số phân loại : 651.53

Chủ đề : 1. Hệ thống sắp xếp hồ sơ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 DL 2140
Phục vụ đọc tại chỗ
Top