loading

Sách, tuyển tập

7 ngày khởi nghiệp / Dan Norris ; Thảo Trần dịch

Tác giả : Dan Norris ; Thảo Trần dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 209 tr.; 20 cm

Số phân loại : 658.11

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp mới. 2. Lập kế hoạch chiến lược. 3. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VN 992/2016
(DN 1584)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 993/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top