loading

Sách, tuyển tập

Dictionnaire Franco - Tonkinois illustré / P. G. Vallot

Tác giả : P. G. Vallot

Nhà xuất bản : F.-H. Schneider

Năm xuất bản : 1898

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 405 tr. : minh họa, 1 phần màu ; 21 cm

Số phân loại : 443.95922

Chủ đề : 1. Tiếng Pháp -- Từ điển -- Tiếng Việt. 2. Tiếng Việt -- Từ điển -- Tiếng Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 2090
(K10.08_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top