loading

Sách, tuyển tập

Boy / P. Luis Coloma

Tác giả : P. Luis Coloma

Nhà xuất bản : Razon Y Fe

Năm xuất bản : 1953

Nơi xuất bản : Madrid

Mô tả vật lý : 178 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 863.5

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Tây Ban Nha -- Thế kỷ 19. 2. Văn học Tây Ban Nha -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 2088
(K10.08_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top