loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp / Vũ Thị Thu Huyền ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Thị Bích Hạnh, Phan Minh Tiến

Tác giả : Vũ Thị Thu Huyền ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Thị Bích Hạnh, Phan Minh Tiến

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 27 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 372.112

Chủ đề : 1. Giáo viên tiểu học -- Đào tạo -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Luận văn -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22726
Phục vụ đọc tại chỗ
Top