loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Sử dụng vạt đùi trước ngoài trong tạo hình vùng mũi mặt / Nguyễn Thị Kiều Thơ ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thiết Sơn, Trần Minh Trường

Tác giả : Nguyễn Thị Kiều Thơ ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thiết Sơn, Trần Minh Trường

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 617.5

Chủ đề : 1. Luận văn -- Việt Nam. 2. Mũi -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 3. Tai mũi họng -- Phẫu thuật -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 22708
(K07.22_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top