loading

Luận án, luận văn

Tỷ lệ mắc và kiểu hình gen bệnh alpha và beta Thalassemia ở trẻ em dân tộc Ê Đê và M'Nông tỉnh Đắk Lắk / Trần Thị Thúy Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Quốc Thắng, Đỗ Văn Dũng

Tác giả : Trần Thị Thúy Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Quốc Thắng, Đỗ Văn Dũng

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 618.92

Chủ đề : 1. Di truyền -- Tóm tắt. 2. Gen -- Bệnh -- Tóm tắt. 3. Luận Văn -- Việt Nam. 4. Nhi khoa -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22705
Phục vụ đọc tại chỗ
Top