loading

Sách, tuyển tập

Don quixote / Miguel de Cervantes ; Ozell's revision of the translation of Peter Motteux ; introduction by Herschel Brickell

Tác giả : Miguel de Cervantes ; Ozell's revision of the translation of Peter Motteux ; introduction by Herschel Brickell

Nhà xuất bản : Modern Library

Năm xuất bản : 1930

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : xxiv, 936 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 863.3

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Tây Ban Nha -- Thế kỷ 16. 2. Văn học Tây Ban Nha -- Thế kỷ 16.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 2025
(K10.08_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top