loading

Sách, tuyển tập

The way of all flesh / Sammuel Butler

Tác giả : Sammuel Butler

Nhà xuất bản : Walter J. Black

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 389 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 823.8

Chủ đề : 1. Cha mẹ và con -- Tiểu thuyết. 2. Giai cấp trung lưu -- Tiểu thuyết. 3. Phụ nữ trẻ -- Tiểu thuyết. 4. Trẻ em của giáo sĩ -- Tiểu thuyết. 5. Xung đột giữa các thế hệ -- Tiểu thuyết. 6. Tiểu thuyết gia đình. 7. Tiểu thuyết tự truyện.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 2014
(K10.08_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top