loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Giá trị các xét nghiệm AMH, FSH và AFC dự đoán đáp ứng buồng trứng trong thụ tinh ống nghiệm / Vương Thị Ngọc Lan ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Minh Tuấn

Tác giả : Vương Thị Ngọc Lan ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Minh Tuấn

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 3, vi, 146, 48 tờ : biểu đồ, tranh ảnh (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 618.1

Chủ đề : 1. Luận văn -- Việt Nam. 2. Sản khoa. 3. Thụ tinh. 4. Vô sinh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 22721
(K07.22_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top