loading

Sách, tuyển tập

On we go : a series of elementary English lessons : BBC English by Radio and TV. Pt.1: Units 1-10

Nhà xuất bản : BBC

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : London

Mô tả vật lý : 84 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 428

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 997/98
(K09.07_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top