loading

Sách, tuyển tập

Thôi ta còn bạn bè : chân dung văn học / Nguyễn Thụy Kha

Tác giả : Nguyễn Thụy Kha

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 271 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045347737

Số phân loại : 895.922090034

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2030/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top