loading

Sách, tuyển tập

Xây dựng đội ngũ công nhân lao động than - khoáng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa / Lê Thanh Hà chủ biên

Tác giả : Lê Thanh Hà chủ biên

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 272 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 331.1192233

Chủ đề : 1. Mỏ và tài nguyên khoáng sản -- Việt Nam. 2. Nguồn nhân lực -- Việt Nam. 3. Thanh niên -- Việc làm -- Chính sách nhà nước -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 13088
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top