loading

Luận án, luận văn

Sự phân bố các tộc người ở Lào / Nguyễn Duy Thiệu

Tác giả : Nguyễn Duy Thiệu

Nhà xuất bản : Viện Dân tộc học

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 165 tờ : tranh ảnh ; 30 cm

Số phân loại : 305.89594

Chủ đề : 1. Dân tộc học -- Lào. 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 3. Tộc người thiểu số -- Lào.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8829
Phục vụ đọc tại chỗ
Top