loading

Sách, tuyển tập

La crise de la conscience européenne (1680-1715). T.1 / Paul Hazard

Tác giả : Paul Hazard

Nhà xuất bản : Boivin

Năm xuất bản : 1935

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : viii, 326 tr. ; 23 cm

Số phân loại : 190

Chủ đề : 1. Triết học hiện đại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 DL 1694
Phục vụ đọc tại chỗ
Top