loading

Sách, tuyển tập

Tragédies. T.2 / Euripide ; texte traduit et annoté par Marie Delcourt-Curvers

Tác giả : Euripide ; texte traduit et annoté par Marie Delcourt-Curvers

Nhà xuất bản : Gallimard

Năm xuất bản : 1962

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 509 tr. ; 17 cm

Số phân loại : 889

Chủ đề : 1. Euripides, 480 TCN-406 TCN. 2. Bi kịch. 3. Văn học Hy Lạp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 1676
(K10.08_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top