loading

Sách, tuyển tập

Les Philippiques (extraits) / notices et traduction par R. Fleury

Tác giả : notices et traduction par R. Fleury

Nhà xuất bản : A. Hatier

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 72 tr. ; 18 cm

Số phân loại : 959.9

Chủ đề : 1. Philippines -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 1620
(K10.08_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top