loading

Luận án, luận văn

Sự hội tụ của tổng các Martingale hiệu nhận giá trị trên các không gian Banach / Nguyễn Văn Hùng

Tác giả : Nguyễn Văn Hùng

Nhà xuất bản : Viện Công nghệ Thông tin

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 62 tờ ; 29 cm

Số phân loại : 519.5

Chủ đề : 1. Không gian Banach. 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 3. Toán thống kê.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8824
Phục vụ đọc tại chỗ
Top