loading

Sách, tuyển tập

The Odyssey : a new verse translation / by Albert Cook

Tác giả : by Albert Cook

Nhà xuất bản : W.W. Norton

Năm xuất bản : 1967

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : xi, 340 tr. ; 22 cm

Số phân loại : 889.1032

Chủ đề : 1. Odysseus, $cVua Ithaca (Nhân vật thần thoại) -- Thơ ca. 2. Sử thi Hy Lạp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 1673
(K10.08_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top