loading

Sách, tuyển tập

The Iliad of Homer and the Odyssey / rendered into English prose by Samuel Butler

Tác giả : rendered into English prose by Samuel Butler

Nhà xuất bản : Encyclopædia Britannica

Năm xuất bản : 1952

Nơi xuất bản : Chicago

Mô tả vật lý : vii, 322 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 883.01

Chủ đề : 1. Achilles (Nhân vật thần thoại) -- Thơ ca -- Dịch sang tiếng Anh. 2. Odysseus, $cVua Ithaca (Nhân vật thần thoại) -- Thơ ca -- Dịch sang tiếng Anh. 3. Sử thi Hy Lạp -- Dịch sang tiếng Anh. 4. Văn tuyển.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 1663
(K10.08_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top