loading

Sách, tuyển tập

Leisure : the basic of culture / Josef Pieper ; translated by Alexander Dru ; with an introduction by T.S. Eliot

Tác giả : Josef Pieper ; translated by Alexander Dru ; with an introduction by T.S. Eliot

Nhà xuất bản : New American Library

Năm xuất bản : 1963

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 127 tr. ; 17 cm

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Triết học Đức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 DL 1602
Phục vụ đọc tại chỗ
Top