loading

Sách, tuyển tập

Giáo trình về quản lý hành chính nhà nước : dùng cho lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cao cấp và trung cấp / chủ biên Nguyễn Duy Gia

Tác giả : chủ biên Nguyễn Duy Gia

Nhà xuất bản : Giáo dục

Năm xuất bản : [19--?]

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : ; 19 cm

Số phân loại : 352.209597

Chủ đề : 1. Điều lệ công chức, viên chức -- Việt Nam -- Giáo trình. 2. Hành chính công -- Việt Nam -- Quản lý -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1674/98 T.4
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1675/98 T.4
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top