loading

Sách, tuyển tập

Guidelines selection and employment of consultants by World Bank borrowers

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : [19--?]

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : vi, 52 tr. ; 23 cm

Số phân loại : 658.46

Chủ đề : 1. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Sách hướng dẫn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 1755
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top