loading

Luận án, luận văn

Góp phần nghiên cứu khu hệ nấm gây bệnh ở da, ở đường sinh dục nữ và tìm hiểu tác dụng diệt nấm của một số loài thực vật / Trần Liên Hương

Tác giả : Trần Liên Hương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Năm xuất bản : 1988

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 143 tờ : minh họa ; 29 cm

Số phân loại : 616.5

Chủ đề : 1. Bệnh nấm -- Chẩn đoán. 2. Bệnh nấm -- Điều trị. 3. Cơ quan sinh dục nữ -- Bệnh -- Chẩn đoán. 4. Cơ quan sinh dục nữ -- Bệnh -- Điều trị. 5. Da -- Bệnh -- Chẩn đoán. 6. Da -- Bệnh -- Điều trị. 7. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5572
Phục vụ đọc tại chỗ
Top